.

"Omni in re, semper, et ubique tantum Deum video, ipsum Deum." MAM

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

Zakladateľka Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa –

Ctihodná Božia služobnica MATKA ALFONZA MÁRIA (MAM)

Alžbeta  Eppingerová

9. 9. 1814 – 31. 7. 1867

 

Duchovná skúsenosť

Alžbeta Eppingerová sa narodila 9. septembra 1814 v kúpeľnom meste Niederbronn, v severnom Alsasku, ako prvé dieťa malým roľníkom. Po nej nasledovalo ešte 10 súrodencov. Dievča vyrastalo v jednoduchých pomeroch svojej rodiny, svojej farnosti a dedinského spoločenstva. V mladom veku trpela na viaceré choroby. Alžbeta  bola silnou osobnosťou a mala vrodenú veľkú citlivosť pre duchovné veci. Predovšetkým chcela poznávať Boha, jeho milovať a jemu sa páčiť.

V rokoch choroby Alžbeta nadobudla veľmi silnú duchovnú skúsenosť. Okolo roku 1846 sa jej dôvernosť s Bohom začala stávať známou aj v okolí, kde žila.

Ján Dávid Reichard, katolícky farár v Niederbronne od roku 1823, bol bezprostredným svedkom všetkých  udalostí.  Prekvapený z toho, čo všetko sa počas jej choroby prejavilo, cíti povinnosť informovať o tom svojho biskupa.

Andrej Räss, od roku 1842  do roku 1887 biskup v Štrasburgu, sa zaujíma o všetko, čo sa týka Alžbety. V júli 1848 prichádza osobne do Niederbronnu a je presvedčený, že táto mladá žena je predurčená k niečomu mimoriadnemu. Alžbeta je priťahovaná rozjímať o Ježišovi, jeho živote a utrpení a objavuje ako veľmi Boh miluje všetkých ľudí. Z vlastnej skúsenosti vie, že  utrpenie nemôže byť prekážkou stretnúť túto lásku. Cíti túžbu zasvätiť sa Bohu a pomáhať ľuďom v ich telesných a duševných biedach.

Táto skúsenosť, ktorou Alžbeta prešla, sa stane neskôr základom jej diela. V priebehu roka 1848 dospeje k presvedčeniu, že s pomocou jej miestneho farára má založiť rehoľné spoločenstvo. Farár Reichard sa v hlbokej viere zasadzuje za tento projekt, ktorý schváli aj biskup.

 

Založenie kongregácie

Zakúsiť Božiu lásku v kontexte sociálno-politických prevratov 19. storočia znamená, nasadiť život za túžbu človeka po uznaní dôstojnosti, pokoji a šťastí. Tento zámer sledovalo veľa rehoľných spoločenstiev vtedajšej doby.

To platí aj pre prvé spoločenstvo, ktoré zakladá Alžbeta Eppingerová s viacerými mladými ženami v Niederbronne (28. augusta 1849). Zameranie služieb nového rehoľného spoločenstva sa kryštalizuje  práve v prvom nasadení sestier: starosť o chorých v ich domovoch, starosť o deti, byť k dispozícii všetkým, odhliadnuc od ich sociálnych pomerov a náboženskej príslušnosti. Alžbeta Eppingerová, rehoľným menom Matka Alfonza Mária, sa stáva prvou generálnou predstavenou.

Na prosby, ktoré prichádzali z okolitých farností a krajín, vznikajú nové spoločenstvá: vo Francúzsku, Nemecku, Rakúsku a Maďarsku.

Rehoľné spoločenstvo sa otvára narastajúcej rozmanitosti potrieb v daných životných pomeroch a kultúrach. V časovom rozpätí 18 rokov sprostredkuje Matka Alfonza Mária mladým ženám z rozličných krajín  svoju silnú túžbu: dať pocítiť  všetkým ľuďom Kristovu lásku – prostredníctvom rozmanitých služieb, ktoré môžu pomôcť zmierňovať biedu. Poslanie „Sestier Božského Vykupiteľa“ bolo v  roku 1866 potvrdené cirkevnou autoritou.

V júli 1867 zomiera farár Reichard a o niekoľko dní na to – 31. júla 1867 zomiera aj Matka Alfonza Mária. Ostáva jej svedectvo, ktoré je ovocím milosti v srdci, pripraveného prijať Božiu lásku.

Stav kauzy beatifikácie:  Dňa 19. decembra 2011 zverejnil pápež Benedikt XVI. Dekrét o hrdinských čnostiach Alžbety Eppingerovej matky Alfonzy Márie a udelil jej titul „ctihodná Božia služobnica“.

Viac o MAM: http://www.alfonzamariaeppinger.com/

 

Prihlásenie - pre sestry SDR

V stránke 116 hostí a nikto prihlásený

Návštevnosť

977605
DnesDnes355
VčeraVčera380
TýždeňTýždeň5086
MesiacMesiac22136