.

"Omni in re, semper, et ubique tantum Deum video, ipsum Deum." MAM

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Vo vďačnosti si nanovo premyslieť

svoj rehoľný život  vo svetle evanjelia

a v duchu našej zakladateľky Matky Alfonzy Márie


Skúmajte a Radujte sa....

Sú názvy dvoch okružných listov Svätého Otca Františka, ktoré adresoval zasväteným mužom a ženám v Roku zasväteného života.

Práve v tomto mimoriadnom roku pri príležitosti 25 ročného jubilea rehoľných sľubov som mohla spolu s ďalšími trinástimi sestrami skúmať svoj doterajší rehoľný život a radovať sa z krásy zasvätenia v srdci Cirkvi - v Ríme v dňoch od 12. do 23. apríla 2015.

Prostredníctvom okružných listov nás pápež pozýva na spätné peregrinatio, na putovanie múdrosti. Pozval nás nastúpiť na akúsi vnútornú púť, ktorá siaha za obzor prvej hodiny, kde je priestor tepla priateľstva, rozum sa otvára tajomstvu, rozhodnutie diktuje, že je dobré nasledovať Majstra, ktorý jediný má slová večného života. Pozval nás z celej našej existencie urobiť „púť premeny v láske“.

Vnútornú púť, ktorej téma „Vo vďačnosti si nanovo premyslieť svoj rehoľný život  vo svetle evanjelia a v duchu našej zakladateľky Matky Alfonzy Márie“ (porov. D 130.3), sme začali adoráciou v kaplnke pútnického domu Villa Mater Redemtoris, Tamagno. Mottom púte „Duch sestier Božského Vykupiteľa má byť Duchom Ježiša Krista (porov. K 4) sme chceli hlbšie preniknúť do duchovného základu, ktorý dala zakladateľka Matka Alfonza Mária svojim sestrám.

K tomu prenikaniu nám pomohla úvaha generálnej predstavenej sr. Kataríny Krištofovej na tému „Kontemplácia: cesta k Bohu a k sebe samým; rozšírený milujúci pohľad na skutočnosť“. V ponúkanej úvahe sme skúmali, aký postoj zaujať voči tejto výzve v strednom veku, aby sme sa znovu naučili modliť a budovať život kontemplatívnym spôsobom.

Podnety k zamysleniu nám predniesla generálna asistentka sr. Eva a pozvala nás pozrieť sa späť, objaviť výšky a hĺbky, radostné a bolestné udalosti a skúsenosti na 25 ročnej ceste rehoľného života. Svoju životnú cestu sme mohli prestaviť v symboloch a farbách. Taktiež sme sa zamýšľali nad nádejou a víziou do budúcnosti.

Mnoho ľudí sa pýta: „Čo je láska?“ Príkladom opravdivej lásky bola návšteva Panny Márie u Alžbety (Lk 1,39-56). O tejto téme sme spoločne uvažovali s generálnou asistentkou sr. Bernadette Grandits. Došli sme k záveru, že láska nie je len jedno slovo; pretože Boh je Láska. A my sme jeho obrazom. „Pane daj, aby sme aj my milovali celým srdcom teba, svojho Boha a všetkých ľudí teraz i naveky.

Pohľad do histórie kongregácie - šoproňskej vetvy nám ponúkla generálna asistentka sr. Annunciáta Kolačkovská. Hovorili sme o udalostiach predchádzajúcich založeniu komunity sestier Božského Vykupiteľa, o návšteva matky Alfonzy Márie v Šoproni v roku 1865, o otázkach príslušnosti Šoprone, vyhlásení osamostatnenia domu v Šoproni, ale aj o približovaní sa k Niederbronnu.

S generálnou asistentkou sr. Mechtildou Haburajovou sme spoločne uvažovali nad tajomstvom kríža a zmŕtvychvstania, nad tajomstvom kríža v živote Matky Alfonzy Márie a o rozmere kríža v živote každej jednej z nás. Nesmieme však zabúdať na rozmer vzkriesenia. ...Našim osobitným apoštolátom je urobiť viditeľnou milosrdnú a vykupujúcu lásku Ježiša Krista... (K1).

Páter Peter Dufka, SJ nám vo svojej prednáške podrobne rozobral potrebu duchovného vedenia a vlastnosti duchovného vodcu.

Evanjelista Lukáš opisuje nasledovnú udalosť: „V ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií  a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo.  Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi.“ (Lk 24, 13-15) Táto príhoda je dôkazom Božej pedagogiky. Práve ona nám v dňoch prežitých v Ríme dala kňazov ako boli Mons. Jozef Krištof, páter Ľudovít Melo, OP, páter Jozef Bartkovjak, SJ, páter Prakasch, páter Patrick Koehler, mons. František Novajovský, páter Peter Dufka, Don Jozef Slivoň, SDB, či Villiam Zemančík, kňaz nitrianskej diecézy študujúci v Ríme, ktorí nám svätou omšou sprítomnili tajomstvá nášho vykúpenia a zmŕtvychvstania, povzbudzovali nás kráčať ďalej a stále objavovať krásu zasvätenia.

V našom programe nechýbala ani návšteva známych rímskych bazilík – Baziliky sv. Petra, Santa Maria Maggiore, Baziliky sv. Praxedy, Lateránskej baziliky, Baziliky sv. Kríža, Svätých schodov a mnohých iných miest spájajúcich sa s obdobím života prvých kresťanov.  Svätyňa Santa Maria del Divino Amore nás privítala v nádherné sobotné dopoludnie, kde sme prežili deň duchovnej obnovy. Začali sme ho krátkou púťou k bazilike a piesňou „...Viva viva, sempre viva le Madona del Divino Amore fa le grazie a tutte ľore noi ľandiamo a visitar...“.

Božiu velebnosť v jednotlivých stvorených dielach sme mohli obdivovať v kráse vatikánskych záhrad. Záhradami nás sprevádzali generálna predstavená sr. Katarína Krištofová a páter Lucián Bogucki, OFMConv.

Pri premenení na vrchu Tábor povedal Peter v mene ostatných apoštolov: „...Dobre je nám tu...“ (Mt 17,40) Aj keď skúsenosť Kristovej slávy uchvátila jeho myseľ a srdce, neodpútala ho od ostatných, ale naopak – ešte hlbšie ho spojila s „my“ spoločenstvom ostaných apoštolov. Blízkosť spoločenstva sme prijali a zároveň ponúkli našim sestrám v komunite Teutonico. Odchádzali sme z tohto stretnutia povzbudené a obohatené na tele i na duchu.

Latinské príslovie zneje: „Slová pohýnajú, príklady tiahnu.“ Taktiež Albert Schweitzer hovorí, že príklad nie je hlavná vec na ovplyvnenie ostatných, ale je to jediná vec. Skvelým príkladom ako žiť svoj vzťah s Bohom bol sv. Benedikt, zakladateľ západného mníšstva. Miestom jeho účinkovania a pochovania je Montecassino, ktoré sme mali možnosť navštíviť a nadchnúť sa jeho „duchom“ počas sv. omše, ktorej predsedal benediktínsky opát a pri ktorej odovzdal svoje „áno“ Bohu jeden z benediktínskych mníchov. Nechýbala ani krátka modlitba pri hrobe sv. Benedikta a sv. Školastiky.

„Všetci vieme, že radosť sa neprejavuje vo všetkých etapách života rovnakým spôsobom, ale že aj v okamihoch veľkých ťažkostí vždy zostáva prítomná – aspoň ako lúč svetla, ktorý sa rodí z vnútornej istoty, že sme nekonečne milovaní. (Evangelii gaudium 6) Toto pevné presvedčenie, že ste milované Bohom, stojí v centre vášho povolania. Máte radosť, že smiete slúžiť Božskému Vykupiteľovi v spolusestrách, v chudobných, chorých v deťoch? Toto bolo povzbudenie a otázka pátra Patricka Koehlera, prasynovca Matky Alfonzy Márie, s ktorým sme slávili eucharistickú obetu.

Nezabudnuteľným okamihom bola naša účasť na generálnej audiencii dňa 15. apríla 2015, pri ktorej nás Svätý Otec František pozdravil týmito slovami: „Osobitný pozdrav patrí sestrám z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa, ktoré slávia 25 rokov rehoľnej profesie. Nech vás vzkriesený Pán naplní svojím pokojom a radosťou. Jeho živé slovo nech vás vedie na vašej ceste. Nech Boh požehná vás aj vašich drahých.“

Po bohato prežitých dňoch nastal čas návratu na Slovensko. Odchádzali sme s tými najkrajšími dojmami. Generálna predstavená sr. Katarína Krištofová nás v závere povzbudila týmito slovami: „Nechajte sa viesť gratuláciou Matky Alfonzy Márie, ktorá znie: Moje deti, ste na zemi  jediným predmetom mojej lásky v Pá­novi.“(Príhovory ct. MAM, XXV.)

Pápež František nás v okružnom liste zasväteným „Skúmajte“ pozýva vyjsť z jaskyne svojich istôt a k odvahe hodiť siete na jeho slovo (porov. Lk 5,5). Povolaním zasväteného života, ktorý sa živí nádejou v prisľúbenia je pokračovať v ceste a pritom sa nenechať obmedzovať tým, čo necháva za svojimi plecami. „Nádej nevzniká na základe našich síl a čísel, ale na daroch Svätého Ducha. Zasvätené osoby sú ochotné pozerať sa s vierou ponad prítomnú chvíľu a sú vyzvané rozširovať perspektívu, aby sme spoznali väčšie dobro, ktoré prinesie ovocie nám všetkým.“ (Porov. Skúmajte 11)

Týmito povzbudivými slovami sme vykročili do budúcnosti.

 Sr. M. Alojzína Sedláková


terciat-Roma.jpgterciat-Roma_02.jpgterciat-Roma_03.jpgterciat-Roma_04.jpgterciat-Roma_05.jpgterciat-Roma_06.jpgterciat-Roma_07.jpgterciat-Roma_08.jpgterciat-Roma_09.jpgterciat-Roma_10.jpgterciat-Roma_11.jpgterciat-Roma_12.jpg

 

Prihlásenie - pre sestry SDR

V stránke 117 hostí a nikto prihlásený

Návštevnosť

980385
DnesDnes91
VčeraVčera516
TýždeňTýždeň2778
MesiacMesiac24916