Prečítané: 2529x

Motto Generálnej kapituly 2017:

U Pána je hojné vykúpenie. (porov. Ž 130, 7)

 

Téma Generálnej kapituly 2017:

Prinášať ľudom Božiu lásku, nádej a radosť s odvahou a dôverou,

ako matka Alfonza Mária.


Termín:   7. - 22. júl 2017