Prečítané: 5706x

Terciát v generálnom dome v Ríme

Od 7. do 16. mája 2018 organizovalo generálne vedenie v Ríme terciát pre jubilantky, ktoré slávia svoje 25. výročie rehoľných sľubov. Toto výročie je pre každú sestru časom na zamyslenie sa nad svojím povolaním nasledovania Ježiša a časom zahľadenia sa späť na to čo bolo, ale s pohľadom upretým napred a s istou víziou.

 
Generálna audiencia s pápežom Františkom 9. mája 2018 bola vrcholom týchto dní.  

Spoločne „objavovať“ Rím posilnilo našu spolupatričnosť a zodpovedalo aj nášmu povolaniu, byť na ceste spolu ako sestry Božského Vykupiteľa.  


01.JPG001.JPG02.JPG03.JPG04.JPG05.JPG06.JPG07.JPG08.JPG09.JPG10.JPGAdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.