Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, ako cirkevná organizácia, spracúva všetky osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.

Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupujeme, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádzajú na gdpr.kbs.sk