.

"Omni in re, semper, et ubique tantum Deum video, ipsum Deum." MAM

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Milosrdní ako Otec

Počas celého mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva nás sprevádzajú slová MILOSRDNÍ AKO OTEC, ktoré sa stali jeho mottom.

Najlepším vyjadrením milosrdenstva je obraz Dobrého pastiera. Symbolika Dobrého pastiera je evidentná pri prvom pohľade na logo Roka milosrdenstva.

Páter Marko Rupnik SJ týmto logom prezentuje malú teologickú sumu na tému milosrdenstva. Dobrý pastier berie vo svojom veľkom milosrdenstve na svoje plecia človečenstvo, ale jeho oči sú spojené s očami človeka. Kristus vidí okom Adama a Adam okom Krista. Každý človek objavuje v Kristovi nového Adama, vlastné človečenstvo a budúcnosť, ktorá ju čaká, kontemplujúc v jeho pohľade Otcovu lásku. Tri koncentrické oválne tvary postupne zosvetlených farieb z vnútra smerom von naznačujú pohyb Krista, ktorý nesie človeka von z noci hriechu a smrti. Na druhej strane, hĺbka najtmavšej farby naznačuje nepochopiteľnosť Otcovej lásky, ktorý všetko odpúšťa.

Uvedomiť si milosrdenstvo Otca voči nám, voči mne, znamená uvedomiť si aj misijné poslanie smerom k svetu, k tým iným: „Krista ste si obliekli, teda buďte ako On! Počujme Ježišovu výzvu: buďte milosrdní ako Otec! (porov. Lk 6, 36).

Svätý Otec František v bule Misericordiae vultus vyjadril želanie, aby nastávajúce roky boli poznačené milosrdenstvom, aby sme išli v ústrety každému človeku, prinášajúc mu Božiu dobrotu a nehu. Nech sa všetkým, veriacim i tým vzdialeným, dostane tohto balzamu milosrdenstva ako znamenia Božieho kráľovstva, ktoré je už prítomné uprostred nás. (porov. Misericordiae Vultus, 5)

V podobenstvách venovaných milosrdenstvu Ježiš odhaľuje povahu Boha ako Otca, ktorý sa nikdy nevzdáva, až kým neodstráni hriech a svojím súcitom a milosrdenstvom nezvíťazí nad odporom. Zvlášť blízke je nám podobenstvo o otcovi a dvoch synoch (porov. Lk 15, 1 ‒ 32).

Podobenstvo obsahuje hlboké ponaučenie pre každého z nás. Ježiš potvrdzuje, že milosrdenstvo nie je len spôsob, akým koná Otec, ale stáva sa kritériom na pochopenie, kto sú jeho skutoční synovia.

Prihlásenie - pre sestry SDR

V stránke 151 hostí a nikto prihlásený

Návštevnosť

980390
DnesDnes96
VčeraVčera516
TýždeňTýždeň2783
MesiacMesiac24921