Prečítané: 3786x

ALŽBETA EPPINGER, MATKA ALFONZA MÁRIA – ZAKLADATEĽKA KONGREGÁCIE SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA, 1814 - 1867

Žila v období po francúzskej revolúcii a napoleonských vojnách, politických nepokojoch, industrializácie a schudobnení krajiny.Alžbeta Eppinger sa narodila 9. septembra 1814 v Niederbronne v Alsasku, na východe Francúzska a 10. septembra 1814 bola pokrstená. Rodičia, Ján Juraj Eppinger, nar. 1790 a Barbora, rodená Vogt, nar. 1791, mali 11 deti, najstaršou z nich je Alžbeta. Vyrástla v jednoduchých pomeroch v roľníckej rodine.

V deviatom roku svojho života začala Alžbeta navštevovať školu (vtedy ešte nebola povinná školská dochádzka). Náboženstvo ju ako 10-ročnú vyučoval farár Dávid Reichard, ktorý sa stal jej duchovným vodcom. Prvé sv. prijímanie prijala ako 14-ročná v roku 1828 a sviatosť birmovania 10. mája toho istého roku v kostole v Reichshofen.

Túžba po rehoľnom živote, kde chcela slúžiť Bohu „na väčšiu česť a slávu a pre spásu duší", bola u nej vždy väčšia. Ako 16-ročná chcela vstúpiť k sestrám Dobrého pastiera, ale rodičia jej to nedovolili, lebo sa nemohli bez nej zaobísť.

celý dokument