.

"Omni in re, semper, et ubique tantum Deum video, ipsum Deum." MAM

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Sviatok Obetovania Pána

 

„V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon. Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu; vzal dieťa Ježiša do svojho náručia a velebil Boha, ...lebo moje oči uvideli tvoju spásu“ (porov. Lk, 2, 25; 27-28; 30).  

Simeon, nábožný muž, bol vedený Duchom Svätým na správne miesto a v správnom čase, aby stretol a uvidel Vykupiteľa sveta. My, zasvätené Pánovi naším krstom alebo ešte výraznejšie rehoľnými sľubmi, chceme prosiť o Ducha Svätého, aby sme žili v stálej prítomnosti Boha. Tiež chceme prosiť o milosť vidieť a plniť Božiu vôľu, aby sme sa tak stali ľuďmi, akými nás chce mať Boh.

Drahý Ježišu, naplň nás svojim duchom modlitby, aby naša viera a láska v Teba stále rástla. Naplň nás svojim duchom modlitby, aby nás tvoje svetlo a múdrosť viedli vždy a všade a aby nás sprevádzal tvoj pokoj. Pomôž nám vidieť ako Ty vidíš, milovať ako Ty miluješ a rozumieť iným ako Ty rozumieš nám. Nech nás naplní tvoj Duch aby sme boli schopné žiť tvoje slovo, niesť naše kríže ako si Ty niesol, plniť svoje poslanie podľa tvojho príkladu a zostať v tvojej láske.

Simeon vzal dieťa Ježiša do svojho náručia velebiac Boha, požehnal jeho rodičov a predpovedal jeho utrpenie. My tiež, s Božou milosťou, môžeme robiť podobne každý deň: objať Ježiša, keď ho prijímame vo svätom prijímaní a chváliť Boha za milosti, ktoré denne dostávame. Môžeme požehnať každú chvíľu nášho života ako aj všetkých ľudí. Modlitbou, prácou a tichým nesením našich utrpení môžeme priniesť svetu Boží pokoj.
Okrem Simeona bola v chráme aj prorokyňa Anna, ktorá neopúšťala chrám, ale velebila Boha dňom i nocou. Bola už v pokročilom veku. My, mladé a či staršie, máme stále srdcia mladé s túžbou po šťastí, láske, Ježišovi,... On nás povolal do svojej služby možno nedávno alebo už pred mnohými rokmi. Vtedy sme boli mladé, nadšené a plné horlivosti. Možno teraz už naša sila ochabla a ťažkosti zahmlievajú naše nadšenie, ale sme stále volaní slúžiť nášmu Vykupiteľovi. Či sme ešte mladé alebo už staršie, môžeme, podobne ako Anna, zvelebovať Boha, ďakovať mu a vydávať svedectvo o našom Vykupiteľovi slovom aj životom.

Prihlásenie - pre sestry SDR

V stránke 81 hostí a nikto prihlásený

Návštevnosť

977602
DnesDnes352
VčeraVčera380
TýždeňTýždeň5083
MesiacMesiac22133