.

"Omni in re, semper, et ubique tantum Deum video, ipsum Deum." MAM

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Odvaha k zmene

Advent, do ktorého sme práve vstúpili, je obdobie čakania na príchod Pána. Ale to neznamená sedieť so založenými rukami a podriemkavať. Naopak, je to výzva na bdelosť: Bdejte, lebo neviete, kedy príde Pán... aby vás nenašiel spať (porov. Mk 13, 35-36).

Čo teda máme robiť, aby naše čakanie príchodu Pána bolo užitočné?
Ján Krstiteľ, dôležitá postava adventného obdobia, hlásal na púšti krst pokánia na odpustenie hriechov. Jeho oblečenie i pokrm boli jednoduché. Ľud, ktorý žil v temnote, prichádzal k nemu dať sa pokrstiť vyznávajúc svoje hriechy. Takto Ján, ktorý bol hlasom volajúcim na púšti, pripravoval ľudí na prijatie pravého Svetla, Vykupiteľa sveta.   

Ľud prichádzal za Jánom na púšť; my máme prichádzať do chrámu alebo si nájsť nejaké tiché miesto a v modlitbe a skutkoch pokánia hľadať Božie svetlo. Naša matka Alfonza Mária nás povzbudzuje: „Aké je dobré bývať v dome Pánovom. On nás učí, vedie, oznamuje svoju vôľu a dáva svoje svetlo.“

Ján žil nenáročný život v odriekaní a pokore, žil to čo hlásal. To je to čo priťahovalo ľudí do púšte a dodávalo odvahy meniť svoje životy. Naša matka Alfonza Mária nás učí: „Čím jednoduchšie a detinskejšie je naše správanie sa voči Bohu, tým lepšie sa nám dá spoznať. Jednoduchá duša je úprimná, nehanbí sa uznať svoje chyby.“

Čo chcem zmeniť vo svojom živote aby som bol pripravený na príchod Pána, Vykupiteľa sveta? Možno..., nenáročnosť v jedle, obliekaní, častejšia modlitba, spytovanie svedomia, sviatosť zmierenia, úprimnosť, správne využívanie voľného času,...  

sr. M. Viannea Mareková  

Prihlásenie - pre sestry SDR

V stránke 83 hostí a nikto prihlásený

Návštevnosť

977602
DnesDnes352
VčeraVčera380
TýždeňTýždeň5083
MesiacMesiac22133