.

"Omni in re, semper, et ubique tantum Deum video, ipsum Deum." MAM

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

Az Isteni Megváltóról nevezett nővérek alapítója –

 

 

BOLDOGGÁ AVATÁK EPPINGER Erzsébet

9. 9. 1814 – 31. 7. 1867

 

Lelki tapasztalatok

 Eppinger Erzsébet 1814 szeptember 9.-én Elsaß északi részen fekvő Niederbronn nevű fürdőhelyen született, kisgazda család első gyermeke volt. Még tíz testvér követte. A kis Erzsébet egyszerű körülményekben, családja, plébániája és a kisváros keretében nőtt fel. Fiatal korában különféle betegségekben szenvedett.

Erzsébet érzékeny lelkületű, de erős személyiség volt – mindenek előtt Istent akarta megismerni, öt szeretni és tetszésére lenni. Betegsége évei alatt Erzsébet mély lelki tapasztalatokat nyer.1846 körül környezete tudomást szerez Istenhez való bizalmas viszonyáról.

Reichard János Dávid, 1823 – tol kezdve katolikus plébános Niederbronnban, ezen események közvetlen tanúja. Meglepődve azon, ami a betegség alatt történt, kötelességének tartja, ezt a püspökének jelenteni. Räß András, 1842 - tök 1887-ig strassburgi püspök, minden iránt érdeklődik, ami Erzsébetre vonatkozik. 1848 júliusában személyen ellátogat Niederbronnba és meggyőződik arról, hogy ez a fiatal lány rendkívüli dologra van hivatva.

Erzsébet benső vonzást érez arra, hogy Jézus életéről és szenvedéséről elmélkedjen, felfedezi, hogy a szenvedés akadály lehet Isten szeretetével való találkozásra. Arra vágyódik, hogy magát teljesen Istennek szentelje és embereket testi és lelki szükségeikben segítsen. Ez a tapasztalat mélyen érintette Erzsébetet, ez lett művének alapelve.

Az 1848-as év folyamán arra a meggyőződésre jut, hogy plébánosa segítségével szerzetesi közösséget alapítson. Mély hitétől inditattva Reichard plébános magáévá teszi ezt a tervet, amelyet a püspök is jóváhagy.

 

Alapítás

Az adott körülményekkozőlt Isten szeretetét tapasztalhatóvá tenni az jelenti, bevetni az életet, hogy az emberek elismerés megbecsülés béke és utáni boldogság vágyát, elősegítsük. Abban a időben sok szerzetesi közösség alakult ezzel a szándékkal.

Így alapította Eppinger Erzsébet is 1848 augusztus 28.-án néhány fiatal növel együtt Niederbronnban az első közösséget. Az új szerzetesi közösség irányelve megmutatkozott már az első nővérek munkavállalásában: betegek ápolása az otthonaikban, gyermekekről való gondoskodás, mindenki számára rendelkezésre állni, függetlenül a szociális körülményeik és vallási hovatartozásuktól. Eppinger Erzsébet, mostantól kezdve Alfonza Mária Anya lett az első generális főnöknő.

Plébániák és községek kérésére új közösségek alakulnak Franciaországban, Németországban, Ausztriában, Magyarországon.

A szerzetesi közösség nyitott volt az életkörülmények növekvő váltózásai, a kultúra és az új igények iránt. 18 év lefolyása alatt Mária Alfonza Anya fiatalok nőknek különböző országokból tudta közvetíteni azt az erős vágyát, hogy szolgálataik á tál enyhitssék az emberek szenvedéseit hogy ezáltal megtapasztalhassák Krisztus szeretetét.

Az „Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek„ küldetését az Egyház 1866-ban megerősítette.

1867 július végén Reichard plébános és Alfonza Mária Anya néhány napon belül meghaltak. Mária Alfonza Anya tanúsága marad – a kegyelem gyümölcse ez egy olyan szív számára, amely feltétel nélkül átadta magát Isten szeretetének.

A szenté avatás állapota: És 2011. December 19-én XVI. Benedek pápa kiadta a rendeletet, amely hivatalosan elismeri, hogy Eppinger Erzsébet – Mária Alfonza Anya – heroikus mértékben élte meg az erényeket. Azóta viseli az „Isten tiszteletre méltó szolgálója” címet.
2018. január 26-án kihirdették az Isten Tiszteletreméltó Szolgálója Eppinger Mária Alfonza Anya közbenjárásának tulajdonított csoda elismeréséről szóló dekrétumot.

Több Alfonza Mária Anyáról: www.alfonza-maria-eppinger.com

Belépés - SDR Nővérek

Oldalainkat 48 vendég és 0 tag böngészi

Megtekintés

2142131
MaMa75
TegnapTegnap1646
HétHét1721
HónapHónap66958