Találatok: 6074

„Az Isteni Megváltó Leányainak szelleme legyen Jézus Krisztus szelleme“  (Boldog Mária Alfonza)

Sokan közülünk még Alapítóanyánk, boldog Mária Alfonza boldoggá avatása mély élményének a hatása alatt vannak. A strasbourgi ünneplést áthatotta a nagy öröm és a lelkesedés. A sokféleség, melyben a Boldog Mária Alfonza alapításából létrejött kongregációk kifejlődtek, rámutat a megváltás teljességére, az ember megváltásának szükségességére, mely számunkra egyre nyilvánvalóbbá válik.

 

A boldoggá avatás egyben kongregációnk alapítása - 1849. augusztus 28. -  jubileumi évének a kezdete is. 2019-ben fogjuk ünnepelni kongregációnk alapításának 170. évfordulóját.
Az Egyház ebből az alkalomból, - hagyományának megfelelően, - megszokott módon, lehetőséget nyújt a teljes búcsú elnyerésére. A teljes búcsúnak 2018. szeptember 10 - 2019. augusztus 28-ig terjedő időszakára vonatkozó elnyeréséről szóló dekrétum és fordítása a levél mellékletében található. Ezt a lehetőséget, melyet az Egyház mindannyiunk számára felajánl, felelősen felhasználhatjuk boldog Mária Alfonza lelkiségében és karizmájában személyes hitéletünk számára és lelki fejlődésünkre. 

A boldoggá avatás és a búcsú elnyerése annak a jele, hogy az Egyház tagjaiként,
az Egyházban meríthetünk a hit, az élet, a tapasztalatok és a kegyelem kincseiből. 

A boldoggá avatás öröme és a búcsú elnyerésének óhaja azonban semmiképpen sem helyezheti háttérbe a keresztény üzenet középpontját – Isten Jézusban lett emberré, hogy minket megváltson.

Alapítóanyánk boldoggá avatása világosan megmutatta számunkra, hogy ő milyen erősen élt a megváltás titkából, és mennyire megváltóan, hűségesen és kitartóan élte hivatását egész élete folyamán. Az ő nekünk szóló sürgető kérése tetőződik be a kijelentésben: „Az Isteni Megváltó Leányainak szelleme legyen Jézus Krisztus szelleme“ (Első szabály I, III)

Ha hiszünk a szerető, emberekhez leereszkedő Istenben, akkor az érezhető és látható
az életünkben, működésünkben és tevékenységünkben, a közösségünkben, imánkban
és munkánkban, egyszerűen: a különböző élethelyzeteinkben.

Törekedjünk továbbra is tanúságot tenni Istennek erről a megváltó, irgalmas szeretetéről; legyünk az emberekhez közel, és fogadjuk el őket olyannak, amilyenek, hogy lehetővé váljon a megváltás, a szabadulás és a változás.

Boldog Mária Alfonza, könyörögj érettünk!

sr. Johanna Vogl, általános főnöknőnek az Isteni Megváltó ünnepére írt körleveléből

Decrétum:
- eredeti
- fordítás


A megváltós nővérek és munkatársaik imája

Urunk Jézus Krisztus,
Te Egyházra bíztad üzeneted hirdetését és a szerinte való életet.
Köszönjük az embereknek adott bizalmadat.
Köszönjük Neked Boldog Mária Alfonza anyát,
aki nekünk ebben a feladatban példaképünk.
Add nekünk azokat az ajándékokat, melyeket ő a művébe belehelyezett:
bizalmat és önbizalmat,
bátorságot és örömet,
felelősséget és szolidaritást,
érzékenységet minden szenvedő iránt,
és segítőkészséget minden szükséghelyzetben.
Erősítsd meg hitünket, hogy ne térjünk ki a világ jelentősége elől.
Éleszd fel bennünk a reményt, hogy terjesszük az örömet,
és hogy gyümölcsözően gondoskodjunk az emberekről.
Erősítsd meg szeretetünket,
hogy felelősen működjünk együtt az Egyház és a társadalom fejlődésén,
melyek középpontjában az ember áll.
Közösségünk legyen
a Te eljövendő uralmadnak a kezdete. Amen.