.

"Omni in re, semper, et ubique tantum Deum video, ipsum Deum." MAM

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja

(Congregatio Sororum a Divino Redemptore – SDR)

pápai jogú, apostoli tevékenységet folytató szerzetesintézmény, nyilvános, örök fogadalmakkal.

Általános célja Isten dicsőségének előmozdítása a keresztény szeretet tökéletességére való törekvés által Krisztus követésében az evangéliumi tanácsok útján. (vö. CIC 573. k.)

KONGREGÁCIÓNK KARIZMATIKUS ÉS LELKISÉGI ÖNAZONOSSÁGA

Kongregációnk önazonossága
Szerzetesnők közössége vagyunk, akik életüket evangéliumi egyszerűséggel élik Mária Alfonza Anya karizmája szerint.
Nyitottan Isten és ember iránt Megváltónk, Jézus Krisztus példája szerint teljesebb életre akarunk segíteni kivétel nélkül mindenkit (Jn 10,10).
Jézus kerestzjére emelt tekintettel figyelmesek akarunk lenni a teremtett világ gyarlósága és az emberek vágya iránt az élet értelme és beteljesülése után.
Hatékonyan akarunk részt venni az emberek életében egy sokrétűen megosztott világban és ezáltal láthatóvá tenni Jézus Krisztus irgalmas és megváltó szeretetét.


Kongregációnk karizmája

Kongregációnk karizmája 

Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek karizmája Mária Alfonza Anya karizmájában gyökerezik. Ez korunk számára is ajándék. Ez felhívás számunkra, hogy egész életünket állítsuk a megváltás szolgálatába.
Mária Alfonza Anya számára a kegyelem rendkívüli ajándéka volt:
- á megváltás misztériumáról elmélkedni
- engedni, hogy ez egész lényét áthassa
- ezt az apostoli tevékenységben gyümölcsöztetni.
Mi ezt az ima, a megváltás misztériumának szemlélése és a róla való elmélkedés által ápoljuk, bontakoztakoztatjuk ki és adjuk tovább.

Kongregációnk lelkisége

Kongregációnk lelkisége
A lelkiség számunkra a hitből fakadó élet Isten szerető jelenlétében. Üdvözítő Szentlelke működik bennünk és mások életében.
Alapítónőnkkel, Mária Alfonza Anyával együtt az emberiség Megváltójára, Jézus Krisztusra tekintünk. Arcát felismerjük a közösségünkben élő nővérekben, minden emberben, de különösen a szenvedőkben.
Az Oltáriszentségből, Isten igéjéből, a liturgiából, az imából és a Szűzanya iránti tiszteletből merítünk erőt ahhoz, hogy a kiengesztelődés szellemében szolgáljuk a megváltást.
Krisztus szenvedésének szemlélése sürget bennünket felismerni Jézus arcát embertársainkban és Isten szeretetére segíteni őket.

Kongregációnk küldetése

Kongregációnk küldetése
Tudatosítjuk, hogy mindegyikünk azon küldetés szolgálatában áll, melyet Krisztus, a Megváltónk, Egyházára hagyott. Sajátos küldetésünk kivétel nélkül minden embernek hirdetni az evangélium örömhírét és ezáltal részt venni a megváltás művében és prófétai jellé lenni e világ számára.
Enyhíteni akarjuk az emberek anyagi és lelki ínségét. Szociális, karitatív, pasztorális és pedagógiai tevékenységünk által rámutatunk a keresztény elvekre és értékekre.
Fontosnak tartjuk az igazságosság, a béke és a teremtett világ megóvásának előmozdítását.
Apostoli tevékenységünkhöz az imából merítünk erőt. Jó kapcsolatokra törekszünk világi munkatársainkkal. Minden téren gondoskodunk a nővérek továbbképzéséről, hogy a világ szükségleteire és korunk ínségére válaszolni tudjunk.
Az Isteni Megváltóról nevezett nővérek hivatása egész életükre szól - az időskorral és betegséggel járó nehézségek elfogadása és az imaapostolság által.

 

 

Lógó SDR

Jézus Krisztus, a mi Megváltónk Kongregációnk, közösségeink és minden egyes nővér középpontja. A kereszt vonalai nem teljesen zártak.

Ezzel az van kifejezve, amit Szt. Pál ír a kolosszei levélben Kol 1,24: " ...testemben kiegészítem azt, ami hiányzik Krisztus szenvedéséből." A két egymást keresztező kör Megváltónk isteni és emberi természetére utal.

„Életünk Isten szeretetén alapul, amely Jézus Krisztusban nyilvánult meg számunkra. Ez tesz képessé minket arra, hogy örömmel és szabadságban éljünk a megváltás misztériumából.“ (Szabályok 6)

A kereszt körüli színes ívek bemutatják a Kongregáció tartományait/régióját. A zöld szín a Magyar Tartomány színe, melyből további tartományok jöttek létre. A piros szín az Osztrák Tartományt, a kék a Szlovák Tartományt, és a sárga az Amerikai Régiót jelenti.

Belépés - SDR Nővérek

Oldalainkat 39 vendég és 0 tag böngészi

Megtekintés

2142058
MaMa2
TegnapTegnap1646
HétHét1648
HónapHónap66885